Đặt hàng Mỹ - Mea store (2)


Mình có người nhà bên Mỹ nên rất tiện order hàng Mỹ 100% authentic. Mình trực tiếp dùng thẻ mua từ chính web các hãng mà mình bán nên mình biết rõ về nguồn gốc hàng hoá bên mình, k như những bên nhập sỉ lại của người khác.
Nếu bạn có thắc mắc về sản phẩm cứ nhắn mình hỏi bill mình sẵn lòng share bill đủ thông tin web checkout, ngày checkout và sản phẩm gì nhé.
Nhận order theo yêu cầu
Liên hệ fb: https://www.facebook.com/xuan.mai.954268