Phân Bón - Duy Phonglankimlien (5)


Cửa hàng phân bón - vật dụng - Duy-Phonglankimlien:
Chuyên cung cấp các loại phân bón, vật tư, dụng cụ trồng lan và cây cảnh! Các loại chế phẩm, thuốc kick keiki - chất tăng trưởng cho hoa lan, các loại phân tan chậm hữu cơ và vô cơ nội ngoại nhập v.v....