Shop8833 (5)


Khi các bé bị "nghiện" TV, iPad mà ba mẹ muốn cấm đoán con không được dùng nữa nhưng lại không cho con một thứ gì khác thay thế thì sẽ là rất khó, thay vì vậy hãy cho con chơi với nhiều loại đồ chơi giáo dục, hãy để con được chơi và cũng được tư duy suy nghĩ tìm tòi và khám phá với các đồ chơi mà con thích dần dần con sẽ không dành thời gian cho TV, điện thoại nữa ba mẹ nhé.